Internetters lezen bijna niet, ze scannen je tekst. Hoe krijg je ze dan toch zo ver dat jouw belangrijkste informatie tot hen doordringt?

Een scannende lezer leest niet van A tot Z, maar bekijkt alleen de opvallendste passages. Een veel geciteerd onderzoek naar oogbewegingen laat zien dat het leespatroon van de gemiddelde internetter een F-vorm vertoont. De ogen maken eerst twee horizontale en daarna een verticale beweging.

Zorg dus dat je belangrijkste informatie zoveel mogelijk op die F ligt:

  • in de paginatitel,
  • in tussenkopjes,
  • in opsommingen met bullets,
  • in de eerste woorden van een alinea.