Privacyverklaring

Tekstschrijverij Linda Welther, gevestigd te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postbus 397, 2400 AJ Alphen aan den Rijn
www.lindawelther.nl
info@lindawelther.nl

Linda Welther is de Functionaris Gegevensbescherming van Tekstschrijverij Linda Welther. Ik ben te bereiken via info@lindawelther.nl.

Persoonsgegevens die mijn bedrijf verwerkt

Tekstschrijverij Linda Welther verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, via deze website of op een andere manier, aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@lindawelther.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Tekstschrijverij Linda Welther verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Tekstschrijverij Linda Welther verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

– Je hebt een overeenkomst gesloten met Tekstschrijverij Linda Welther
– Je hebt toestemming gegeven aan Tekstschrijverij Linda Welther voor verwerking van je persoonsgegevens
– Een wettelijke verplichting, zoals gegevens die Tekstschrijverij Linda Welther nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tekstschrijverij Linda Welther neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekstschrijverij Linda Welther) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Tekstschrijverij Linda Welther bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je met Tekstschrijverij Linda Welther een overeenkomst hebt gesloten, worden je gegevens bewaard tot 7 jaar na het aflopen van deze overeenkomst; dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Wanneer je gegevens hebt achtergelaten bij Tekstschrijverij Linda Welther om bijvoorbeeld een reactie te geven of om informatie aan te vragen, dan worden je gegevens na uiterlijk 2 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekstschrijverij Linda Welther deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die deze website gebruikt

Tekstschrijverij Linda Welther gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Ook heb je het recht jouw gegevens te laten overdragen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie.

Stuur in al deze gevallen een verzoek naar info@lindawelther.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie wel je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik  reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Tekstschrijverij Linda Welther neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lindawelther.nl.

Klachten

Tekstschrijverij Linda Welther wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Belangstelling voor SEO-tips en andere schrijftips?

Schrijf je hier in!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!