Start met de clou, met het nieuwtje, het mooie praktijkvoorbeeld, of de gewaagde uitspraak.
Begin in geen geval met zinnen als: ‘De directie heeft besloten…’. Dan haakt de lezer af.