Een tekst met korte zinnen is duidelijker. Hij leest ook makkelijker.
Check bij elke komma, puntkomma of gedachtestreepje of een punt niet beter op zijn plaats is.