Het Nederlands is rap aan het verengelsen. Dat blijkt weer bij het verschijnen van de nieuwe Dikke Van Dale. Werkwoorden als liken, scrapen en tracken staan er nu in. Maar hoe vervoeg je die?

Werkwoorden ontleend aan het Engels worden gewoon vervoegd volgens de Nederlandse regels. Onze Taal heeft een indrukwekkende lijst samengesteld met Engelse werkwoorden en hun vervoeging. Het resultaat ziet er soms niet uit, maar een betere methode hebben we niet.

Gedesignd en geappt

Neem bijvoorbeeld het Engelse to design. In het Nederlands wordt dat designen; ik design, jij/hij designt, ik designde, ik heb gedesignd. In de verleden tijd en in het voltooid deelwoord staat er een -d omdat de laatste letter in design, de -n, stemhebbend is en dus niet ‘t Kofschip staat. (‘t Kofschip: haal van het hele werkwoord -en af en kijk of de laatste letter van de stam in het woord “‘t Kofschip” voorkomt. Zo ja: -t; zo nee: -d).

Ander voorbeeld: appen, ik app, jij/hij appt, ik appte, ik heb geappt. Verleden tijd en voltooid deelwoord zijn nu met een -t omdat de -p van app stemloos is en dus wél in ‘t Kofschip staat. De dubbele medeklinker blijft omdat die nodig is voor de uitspraak: ep.

‘Hij likt’

Bij werkwoorden als liken, timen, scrapen en racen blijft in de vervoeging een extra -e staan, ook weer vanwege de uitspraak: ik like, jij/hij liket, ik likete, ik heb geliket. Anders stond er ‘hij likt’ of ‘hij timt’. Let hierbij extra op de kofschipregel. Hoewel de laatste letter van de stam nu een -e is (stemhebbend, niet in ‘t Kofschip) gaat de vervoeging verder wel volgens het werkwoord likken, dus komt er een -t in de verleden tijd en bij het voltooid deelwoord. Zie ook: timede, getimed, scrapete, gescrapet, racete, geracet.