Onpraktisch. Als je spullen die je dagelijks nodig hebt, steeds moet opdiepen van zolder of bovenuit een kast moet halen.

De Fransen hebben dit met hun toetsenbord. Tekens die ze vaak in hun teksten gebruiken, zoals de `, de Ç en de æ, krijgen ze slechts met de grootste moeite uit hun toetsenbord. Ze broeden nu op andere toetsencombinaties.

In het Nederlands kennen we dit probleem niet. Of toch wel. Taalpuristen vallen erover, maar veel taalgebruikers merken het niet eens: onze apostrof wordt automatisch een aanhalingsteken: de ene komma heeft de vorm van een 9-tje en de andere van een 6-je. Kijk maar naar deze zin:

Hij zei: ‘Ik werk van ’s ochtends vroeg

tot ’s avonds laat.’

De ‘ in Ik werk is een andere dan de ’ in ’s ochtends. Bij Ik werk is het een aanhalingsteken. Bij ’s ochtends gaat het om een oude naamvalsvorm: vroeger stond er des ochtends en des avonds.

Firma Microsoft houdt geen rekening met deze typisch Nederlandse taaleigenaardigheid. Die komma intikken is sowieso al ingewikkeld: je moet eerst de apostrof-toets indrukken en dan de spatiebalk, om te voorkomen dat het tekentje als accent op een letter terecht komt. Toetsenborden gekoppeld aan Windows maken er dan ook nog het ‘aanhalingstekens openen’-teken van.

Wie zich hieraan stoort, heeft de volgende mogelijkheden:

  • de snelkoppeling uitzetten, Het Genootschap Onze Taal beschrijft hoe,
  • na het intikken van de apostrof en de spatie op Ctrl Z drukken,
  • de apostrof + spatie twee keer intikken en dan de eerste wissen.

 

Hoe dan ook, het blijft onpraktisch.