Coronasnelteststraat, avondklokrellen en kinderopvangtoeslagaffaire. Dat zijn samenstellingen: woorden die zijn opgebouwd uit twee of meer woorden die ook zelfstandig kunnen voorkomen. De regels voor het schrijven van samenstellingen lijken simpel: volgens het Groene Boekje schrijven we ze zoveel mogelijk aan elkaar. Slechts in bepaalde gevallen moet er een streepje gezet ...

Lees verder